Foreningsstartspuljen

Sønderborg Kommune ønsker at være med til at fremme foreningslivet med muligheder for at søge tilskud og puljer.

Nye foreninger med folkeoplysende formål kan søge om tilskud til fx udviklingsarbejde, enkeltstående projekter, amatørkulturelle aktiviteter m.m.

 

Hvilke foreninger kan søge om tilskud?

Nye godkendte folkeoplysende foreninger kan søge om tilskud fra Foreningsstartspuljen.

Hvordan ansøger vi?

Formularen udfyldes og afsendes. Ansøgninger behandles på førstkommende møde i Folkeoplysningsudvalget.

Hvad kan der søges tilskud til?
  • Foreningsejede materialer der er nødvendige for de nystartede aktiviteter.
  • Kurser der er relevante for den nystartede forening.
  • Eventuelle udgifter til administrative indkøb i forbindelse med opstarten (administrationsprogrammer, hjemmeside ol.)
Hvad forpligter tilskuddet nyopstartede foreninger til?
  • Tilskud udbetales når der foreligger dokumentation for de udgifter der er givet tilskud til. 
  • Tilskud kan kun anvendes til det ansøgte og bevilgede formål.
Image
Kulturnatten

Kontakt os

Kultur, Idræt og Fritid
Rådhustorvet 10
6400  Sønderborg