logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Hanne Nørgaard

Opdateret 26.09.2020

Visitator Nordals

Afdeling:

Visitationen

Email:

hnha@sonderborg.dk

Telefon:

88 72 53 80

Mobil:


Opgaver

Ansvarsområder Visitation, Team Nordals, Servicelovens §83: Personlig hjælp ( bad, personlig hygiejne, indtagelse af mad og drikke), praktisk hjælp ( rengøring, tøjvask, indkøb, mad), samt madservice og vareudbringning. Servicelovens §84: Aflastning af pårørende. Servicelovens §86: Genoptræning og vedligeholdelsestræning. Desuden visiteres til nødkald, omsorgstandpleje og dispensation for postloven. Visitator koordinerer udskrivelser fra sygehusene (SAMBO) og midlertidigt døgnophold udenfor eget hjem (korttidspladser)

Kompetencer

Uddannet social- og sundhedshjælper, samt social- og sundhedsassistent og afsluttet sygeplejerske uddannelsen 2002. Erfaring fra hjemmepleje, apopleksi samt senest dialyseafdelingen. Er desuden forflytningsvejleder samt kost nøgleperson.