logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Vådområde- og vandløbsprojekter

Sønderborg Kommune varetager en række forskellige projekter for vådområder og vandløb. Læs mere om projekterne her.
Opdateret 02.08.2021

Vandløb ved Mjang Dam

Vådområdeprojekter

I Sønderborg Kommune er vi omfattet af Vandområdeplanen for Jylland og Fyn. Derfor skal vi lave vådområder, som et virkemiddel til at mindske tilførslen af næringsstoffer til vores fjorde og kystområder.

Du kan ved at klikke på hvert projekt her på siden, hente de tekniske rapporter på vådområdeprojekterne. Rapporterne viser både de tekniske og biologiske forhold i projekterne.

Vores vådområdeprojekter er støttet af Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne.

Link: Formål for vådområder

Link: Den Europæiske Landbrugsfond

Tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelser (2020-2022):

Realiseringer (2021-2024):

  • Nordborg Bæk
  • Ketting Nor
  • Kajbæk
  • Snogbæk
  • Humlemaden
  • Skelde Vig
  • Krambæk (omdøbt til ”Krambæk - Spar-Es” og konverteret til et Lavbundsprojekt)

Vandløbsprojekter

Sønderborg Kommune arbejder i øjeblikket med flere vandløbsrestaureringer i relation til ”Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn”.

Projekterne handler om at forbedre de fysiske forhold i vandløbene, så de kan opnå god miljøtilstand. Oftest er der tale om fjernelse af spærringer, genslyngning af lige strækninger, udlægning af gydegrus og plantning af skyggegivende træer.

Du kan ved at klikke på hvert projekt her på siden, hente de tekniske rapporter på forundersøgelsesprojekterne, samt detailprojektet for realiseringsprojekterne.

Vandløbsrestaureringsprojekter

Tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelser:

Realiseringer:

Logoer

Logo

logo

Logo

Oprettelsesdato: Februar 2020