Afgørelse

Afgørelse om ikke landzonepligtig terrænregulering på Tandsryd 4, 6470 Sydals

Hørings- eller afgørelseskategori
Name
Natur, miljø og klima

Sønderborg Kommune meddeler afgørelse om, at anmeldelsen af terrænregulering af et område på 0,7 ha med 2.500 m3 u forurenet jord, ikke kræver tilladelse efter planlovens § 35 og dermed er omfattet af § 36 i planloven.

Klagefrist

Område

6470, Sydals

Kontakt os

Erhverv og Affald
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00