logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Aktivitetspuljen

I aktivitetspuljen kan du søge om tilskud til aktiviteter, der er med til at fremme kultur- og fritidstilbud, eller andre folkelige aktiviteter, som ikke støttes gennem andre puljer. Det kan fx være deltagelse i stævner, materialer, afholdelse af arrangementer.
Opdateret 18.03.2021

Folkeoplysningsudvalget fordeler årligt en ”Aktivitetspulje” til foreninger, klubber, kredse, borgere m.fl. med adresse i Sønderborg Kommune.

Sønderborg Kommune ønsker at understøtte aktiviteter som er med til at fremme kultur- og fritidstilbud samt andre folkelige aktiviteter og som ikke støttes gennem andre puljer

Tilskud:

Der kan søges om tilskud til arrangementer, der såvel afholdes i kalenderåret hvor der søges, eller som planlægges i sæsonen (dog senest med udgangen af juni året efter).

Der kan bl.a. søges om tilskud til

 • Aktiviteter som iværksættes i tilknytning til en forening, kreds eller gruppe af borgere
 • Deltagelse i stævner, cup o.l., som ikke er en del af det sædvanlige forløb for en folkeoplysende forening. Der kan bl.a. ydes tilskud til stævnegebyr samt kørsel.
 • Materialer/rekvisitter o.l. af folkeoplysende karakter, kan søges af foreninger, klubber og kredse som ikke kan søge eller modtage tilskud fra Sønderborg-Ordningen.
 • Afholdelse af aktiviteter/arrangementer – f.eks. stævner, musikarrangementer, kulturelle arrangementer o.l..
 • Støtte til Folkeuniversitetsarrangementer.

Der kan ikke ydes tilskud til forplejning. Der kan gives direkte tilskud eller underskudsgaranti, og tilskud udbetales i det regnskabsår hvor deadline er.

Ansøgning:

Ansøgningen skal indeholde følgende beskrivelse:

 • Formål for aktivitet, som der søges om tilskud til.
 • Indhold med beskrivelse af arrangementet/aktiviteten samt hvad der søges om tilskud til.
 • Angivelse af finansieringen – herunder egenfinansieringen.
 • Angivelse af, hvad der specifikt søges om tilskud til.
 • Oplysning såfremt der er søgt om midler andre steder.
 • Regnskab for arrangementet, hvis dette er afviklet.
 • Budget for arrangementet/aktiviteten.
 • Såfremt det er en etableret forening, skal regnskab for det seneste afsluttede regnskabsår medsendes.

Ansøgningsfristen er 1. september. Tilskud kan alene anvendes til det ansøgte og bevilgede formål. Der skal derfor indsendes et tilbagemeldingsskema, samt kopier af eventuelle relevante bilag.

Søg tilskud fra Aktivitetspuljen