Idrætstalentpuljen

Foreninger som arbejder med talentudvikling, målrettet børn og unge under 25 år, kan ansøge Idrætstalentpuljen

Idrætstalentpuljen er til godkendte folkeoplysende foreninger med adresse i Sønderborg Kommune, som arbejder målrettet mod at præstere på højeste mulige niveau.

Ansøgningsfristen er 1. september.

Hvilke foreninger kan få midler fra Idrætstalentpuljen?

Der ydes tilskud til:

 • Godkendte folkeoplysende idrætsforeninger som er hjemmehørende i Sønderborg Kommune.
 • Puljen er målrettet foreningers idrætstalentarbejde blandt børn og unge under 25 år.
 • Puljen støtter ikke professionelle aktiviteter organiseret i private virksomheder.
 • Idrætten skal være godkendt af Danmarks Idræts Forbund.
 • Der ydes ikke tilskud fra puljen til aktiviteter og projekter, der ligger indenfor foreningens almindelige aktiviteter, men alene til talentrelaterede aktiviteter som foreningen, eller den/de enkelte ikke selv vil kunne iværksætte.
 • Der kan søges tilskud til både individuelle talenter og til talenthold.
Hvordan ansøger man Idrætstalentpuljen

Formularen udfyldes og afsendes.

Der er deadline for ansøgninger d. 1. september og de indsendte ansøgninger sendes til vurdering i Sønderborg Idrætsråd. Sønderborg idrætsråds prioriterede indstilling behandles efterfølgende i Folkeoplysningsudvalget. Nærmere retningslinjer kan fås ved henvendelse til Kultur, Idræt og Fritid.

Hvad kan man blandt andet søge om tilskud til?

Der kan bl.a. søges om følgende tilskud til amatørtalenters udvikling:

 • Gebyrer og transport ved deltagelse i konkurrencer/stævner
 • Ekstra træning/undervisning/træningslejre
 • Leje af faciliteter til træning/udførelse af aktivitet
 • Workshops, samlinger og lignende
 • Aflønning af trænere/konsulenter
 • Kompetenceudvikling af ledere, trænere og aktive
 • Personlige rekvisitter og udstyr
 • Ernæringsvejledning.
Hvad skal en ansøgning til Idrætstalentpuljen indeholde?

Ansøgningen skal som min. indeholde følgende oplysninger:

 • Hvad der konkret søges midler til.
 • Målsætninger for elitetiltag i foreningen samt for det der søges om midler til.
 • Hvilke ressourcer foreningen råder over eller hvorledes de påregner at realisere ressourcerne.
 • Beskrive indsatsen i relation til ansøgningen.
 • Beskrive hvor højt det nuværende resultatniveau er.
 • Forventninger til det fremtidige resultatniveau
 • Budget og sidst afsluttede regnskab skal vedlægges.
Hvilke forpligtelser har man, hvis man får midler fra Idrætstalentpuljen?
 • Foreningen forpligtiger sig til at efterleve de mål der modtages tilskud til. Der skal fremsendes en redegørelse for, hvorledes målene er efterlevet. 
 • Tilskud kan alene anvendes til det ansøgte og bevilgede formål.
 • Der skal derfor indsendes en tilbagemelding, samt kopier af eventuelle relevante bilag.
Image
Håndbold i Skansen

Kontakt os

Kultur, Idræt og Fritid
Rådhustorvet 10
6400  Sønderborg