Afgørelse

Afgørelse om vands naturlige afløb og beplantning for et rørlagt privat vandløb (Møllebæk) omkring Aabenraavej

Hørings- eller afgørelseskategori
Name
Natur, miljø og klima

Sønderborg Kommune afgør her, at den etablerede hindring er afstrømningsmæssigt af ganske underordnet betydning. Desuden er der i forbindelse med etableringen af inspektionsbrønd og kort jordvold fjernet de træer, der vurderes at kunne have udgjort en fare for den rørlagte strækning.

Klagefrist

Område

6400, Sønderborg

Vedhæftede dokumenter

Kontakt os

Vand og Natur
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00