logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Støtte til særligt sårbare børn, unge og familier

Læs om hjælp og støtte til sårbare børn, unge og familier
Opdateret 26.10.2018

Kommunen skal hjælpe et barn eller ung med behov for særlig støtte. Formålet med støtten er at skabe de bedst mulige opvækstvilkår for barnet eller den unge.

Modtager kommunen en henvendelse eller en underretning omkring en bekymring for et barn, en ung og dennes familie vurderes det hvorvidt barnets, den unges og familiens forhold skal undersøges nærmere via en børnefaglig undersøgelse efter Servicelovens § 50. Såfremt den børnefaglige undersøgelse viser, at barnet, den unge og familien har et særligt behov for støtte, iværksættes den rette støtte på baggrund af en handleplan.

Støtten kan være i form af pædagogisk støtte eller anden støtte i hjemmet, familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer. Det kan også være, at der er behov for aflastning eller anbringelse uden for hjemmet.

Barnets eller den unges synspunkter skal altid inddrages. Målet er at yde en helhedsorienteret indsats, hvor et forpligtende samarbejde i det private og det professionelle netværk omkring barnet og den unge er afgørende for udvikling og trivsel.