logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Beboelse i sommerhus

Her kan du læse, hvornår du må benytte sommerhuset til helårsbeboelse og hvordan du sparer penge og energi i dit sommerhus.
Opdateret 21.10.2019

I Danmark må du kun bo i dit sommerhus om sommeren. Fra 1. november til udgangen af februar er det kun tilladt at overnatte i sommerhus i weekenden og i forbindelse med kortvarige ferieophold.

Ret for pensionister

Hvis du er pensionist, og ejer et sommerhus i et sommerhusområde, har du ret til at benytte sommerhuset til helårsbeboelse, når du har ejet det i ét år.

Samme ret har personer over 60 år, der modtager pension eller efterløn, samt førtidspensionister jævnfør lov om social pension og en modtager af flexydelse jævnfør lov om flexydelse.

Som pensionist behøver du ikke at søge om tilladelse til helårsbeboelse, hvis de beskrevne betingelser er opfyldt. Du skal blot tilmelde dig Folkeregisteret på adressen. Du skal dog kunne dokumentere følgende:

  • Hvor længe du har ejet sommerhuset
  • At du opfylder overnævnte betingelser for at være pensionist

Sommerhus_2_410x200px.gif

Dispensation i særlige tilfælde

Kommunen har i særlige tilfælde mulighed for, at give dispensation til helårsbeboelse. Dispensationen er personlig og gives kun til ejeren af sommerhuset, og kun af følgende årsager:

  • Til ejere eller forpagtere af dagligvarebutikker, hoteller, restauranter og virksomheder med uddannelsesmæssigt, kulturelt eller forskningsmæssigt formål, når det er nødvendigt at bo i sommerhuset af hensyn til virksomhedens drift.
  • Til ejere, som har en alvorlig sygdom eller invaliditet, hvor en rimelig tilværelse kun kan opnås i sommerhuset, hvorimod helbredsmæssige årsager i øvrigt ikke kan bevirke, at der gives dispensation.
  • Til ejere, der er pensionister, og som har ejet deres sommerhus i mindst fem år.

Ansøgning om dispensation kan søges i Byg og Bolig - se kontaktoplysninger nederst på siden.

Derfor må du ikke bo i sommerhus hele året

Forbuddet mod helårsbeboelse har flere formål:

  • Det sikrer, at sommerhusområderne fastholdes som rekreative områder.
  • Det forhindrer pres for udlæg af nye sommerhusområder i værdifulde områder og ubebyggede kyststrækninger.
  • Det skal beskytte sårbare landskabstyper i og omkring sommerhusområderne mod slid.
  • Det forhindrer, at sommerhusområder udvikler sig til parcelhuskvarter og sikrer karakteren af sommerhusområde, som ønsket af flertallet af sommerhusbeboere.

Ulovlig beboelse i sommerhuse

Du bor ulovligt i sommerhusboligen, hvis du har tilmeldt dig Folkeregistret på en sommerhusbolig i et sommerhusområde i vinterhalvåret 1. november - 28. februar, og ikke opfylder reglerne for helårsbeboelse.

Kommunen sender i løbet af oktober måned først et brev hvor et flyttepåbud varsles til de personer, der bor ulovligt i et sommerhus. Hvis flyttepåbuddet ikke er efterkommet senest 14 dage efter, du har modtaget flyttepåbuddet, sender Kommunen sagen videre til Politiet for strafferetlig behandling. Kommunen har desuden mulighed for at udsende tvangsbøder.

Helårsbeboelse i sommerhus administreres efter Planloven.