logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Broer

Her finder du information om Kong Chr. X's og kommunens andre broer.
Opdateret 15.11.2021

I Sønderborg Kommune er der fire større broer. 

  1. Kong Chr. X´s Bro
  2. Egernsundbroen
  3. Munkemøllebroen
  4. Alssundbroen

Kommunen har ansvaret for de tre første broer, mens Vejdirektoratet fører tilsyn med Alssundbroen.

Hvornår åbner Kong Christian den X's Bro?

Du kan sejle under broen:

  • 1. april - 31 oktober i tidsrummet 06.30-22.00
  • 1. november - 31 marts i tidsrummet 06.30-15.45 (pt. udføres reparation på broen, som derfor er lukket til og med d. 13. marts 2022. Vejtrafikken vil kunne passere og sejlende, der ikke kræver broåbning, kan passere.)

Der kan åbnes for passage første gang kl. 06.38, og sidste gang kl. 21.38 i sommerperioden, og kl. 15.38 i vinterperioden. På hverdage er der ingen åbning kl. 07.38 (spærretid).

Skibe, som har tilkendegivet ønske om gennemsejling, kan normalt forvente at passere broen inden for åbningstiderne oplyst i "Den Danske Havnelods". Næste åbning vises i displayet på bropillen.

For gennemsejling udenfor det nævnte tidsrum pålægges en afgift på 300 kr. for fritidsfartøjer. Kontakt broen på VHF kanal 16 eller tlf.: 88 72 41 10 inden for normal åbningstid.

Ved lukket bro er højden til underkant af broens dragere i klappefaget og buefaget ca. 4,5 m. I det smallere brofag vest for klapfaget er gennemsejlingshøjden ca. 6,0 m.

Hvornår åbner Egernsundbroen?

Du kan sejle under broen:

  • 1. april - 31. oktober i tidsrummet 06.15-22.15
  • 1. november - 31. marts i tidsrummet 06.15-15.15 

Skibe kan forvente passage hver hele time, såfremt de med flag har tilkendegivet, at de ønsker passage af broen. Der er ikke spærretid på Egernsundbroen. Næste åbning vises i displayet på bropillen.

For gennemsejling udenfor det nævnte tidsrum pålægges en afgift på 300 kr. for fritidsfartøjer. Kontakt broen på VHF kanal 16 eller tlf.: 88 72 41 10 inden for normal åbningstid.

Ved lukket bro er den fri højde ved daglig vande til underkant i klapfaget ca. 6,0 m. I øvrige fag er gennemsejlingshøjden ca. 4,5 m.

Er der en vægtbegrænsning på broerne?

Der er vægtbegrænsning på 10 tons akseltryk på mange af kommunens broer og bygværker. Dette skyldes broernes bæreevne.