logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Bygge- og anlægsaffald

Godt håndværk - få styr på affaldsreglerne.

Selvbetjening

Affald fra byggeri

I forbindelse med nedrivnings- og renoveringsprojekter af bygninger forekommer der byggeaffald.

De forskellige typer af affald der skal anmeldes til kommunen er:

 • Bygge- og anlægsaffald
 • PCB-holdigt affald
 • Farligt affald
 • Asbestholdigt affald

Du kan læse regulativet for erhvervsaffald her.

Opdateret 27.04.2020

I Danmark skal du som bygherre anmelde dit bygge- og anlægsaffald senest to uger før du går i gang med et projekt. Hvis arbejdet frembringer støv eller støj, skal du også huske at anmelde den midlertidige aktivitet.

Husk at anmelde byggeaffald hvis:

 • et projekt frembringer mere end 1 ton affald
 • bygningen eller den del af bygningen, der renoveres eller rives ned, er større end 10 m2
 • byggeprojektet omfatter udskiftning af termoruder.

Hvis bygningen er bygget eller renoveret i perioden 1950-1977, skal anmeldelsen suppleres med en screening og eventuelt en kortlægning for PCB.

Sådan anmelder du dit byggeaffald

Når du ansøger kommunen om et byggeprojekt, eksempelvis en nedrivningstilladelse, skal du som et trin i ansøgningsprocessen udfylde anmeldelsesskemaet ”Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald og screening for PCB-holdigt affald”. Har du ikke medsendt anmeldelsesskemaet, vil du i forbindelse med kommunens sagsbehandling blive bedt om at udfylde det. Vær opmærksom på, at kommunen gerne skal medtage anmeldelsesskemaet hurtigst muligt, dog senest 14 dage før du begynder dit byggeprojekt.

Særlige regler om identifikation af PCB

Ved følgende byggearbejde, skal du foretage en screening af bygningen inden du går i gang med arbejdet:

 • Renovering eller nedrivning af bygninger, der er opført eller renoveret i perioden 1950-1977, hvis arbejdet vedrører mere end 10 m2 af bygningen, eller hvis arbejdet frembringer mere end 1 ton affald.
 • Udskiftning af termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950-1977.

Sådan screener du din bygning for PCB

Som led i din byggesag har du mulighed for at screene din bygning for PCB. Screeningsskemaet er en del af skemaet ”Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald og screening for PCB-holdigt affald”. Husk at indsende screeningsskemaet hurtigst muligt, og senest 14 dage før du begynder dit byggeprojekt.

Kan du svare ja til ét eller flere spørgsmål i screeningsskemaet, skal du foretage en kortlægning af de dele af bygningen, som kan indeholde PCB. For udarbejdelse af kortlægning skal du kontakte et professionelt firma.

Kan du svare nej til samtlige spørgsmål i screeningsskemaet, skal du ikke foretage en kortlægning. Du skal dog fortsat anmelde dit bygge- og anlægsaffald.

Find mere information om PCB på www.pcb-guiden.dk

Midlertidig aktivitet

Planlægger du at renovere eller nedrive en bygning, hvor arbejdet frembringer støv og støj, og kan være til gene for dine naboer, skal du huske at anmelde arbejdet til kommunen senest 14 dage før du går i gang. Det gælder for:

 • støv- eller støjfrembringende nedrivningsaktiviteter
 • støv- eller støjfrembringende bygningsfacadebehandling
 • støv- eller støjfrembringende bygge- og anlægsarbejder i øvrigt
 • nedknusningsanlæg for bygge- og anlægsmaterialer.

Anmeld midlertidig aktiviteter

Farligt affald / asbest

Virksomheder, der frembringer farligt affald, herunder affald med asbest, skal anmelde affaldet til kommunen.

Asbest er et byggemateriale, der indeholder små fibre, der kan trænge ind i kroppen og ophobe sig i lungerne. Grundet de sundhedsfarlige risici, er det ikke længere lovligt at bruge asbest.

Asbest er i mange år blevet brugt i eternitplader.

Asbest tåler meget høje temperaturer, så det er også blevet brugt i isolering og brandsikring.

Find mere information om hvordan du arbejder med asbest på www.arbejdstilsynet.dk.

Husk at anmelde støj, røg og lugt 14 dage før arbejdet går i gang.