logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Kommunikationshjælpemidler

Som borger i Sønderborg Kommune kan du få hjælp til problemer med høre, se og tale fra Center for Hjælpemidler og Kommunikation (CHK).
Opdateret 12.06.2022

Hvis du har tale-, høre- eller synsproblemer, kan du få hjælp til specialundervisning, specialrådgivning samt særlige kommunikationshjælpemidler hos Center for Hjælpemidler og Kommunikation (CHK Sønderborg). 

Børn og unge under 18 år med tale-, høre- eller synsvanskeligheder kan få hjælp ved henvendelse til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

Pårørende og fagpersoner i kommunen, som har kontakt til borgere med tale-, høre eller synsvanskeligheder, kan også få rådgivning og vejledning af CHK Sønderborgs personale. 

Søg om tilskud til kommunikationshjælpemidler - CHKSelvbetjeningslink knap

Hvad kan jeg få hjælp til?

Ydelserne tager udgangspunkt i en individuel vurdering af dine vanskeligheder samt dine ønsker og behov og kan bestå af:

 • Udredning
 • Rådgivning og vejledning
 • Undervisning (holdundervisning er pt. aflyst pga. corona)
 • Afprøvning af hjælpemidler
 • Opfølgning og evaluering
Hvordan arbejder CHK med talevanskeligheder?

Hos CHK Sønderborg arbejder talekonsulenterne med:

 • Sproglige vanskeligheder efter erhvervet hjerneskade (fx tale- og sprogvanskeligheder og kognitive kommunikative vanskeligheder)
 • Stemmevanskeligheder (fx hæshed, svag stemme, ømhed i halsen og hoste- og rømmetrang)
 • Sproglige og/eller stemmevanskeligheder på grund af en progredierende neurologisk lidelse (fx Parkinsons sygdom og Dissemineret Sklerose)
 • Stammen
 • Følger efter mundhule- eller strubecancer
Hvordan arbejder CHK med hørevanskeligheder?

Hos CHK Sønderborg arbejder hørekonsulenterne med:

 • hørevanskeligheder og høreapparater
 • ansøgning om høretekniske hjælpemidler (fx lydforstærkende hjælpemidler og alarm- og ringesignaler)
 • reparation af høretekniske hjælpemidler (kontakt os eller mød op i Høreteknisk Værksted hver anden onsdag på ulige uger mellem klokken 9.30 og 11.30)
 • tinnitus
 • lydfølsomhed/hyperacusis
 • cochlear implant (CI)
Hvordan arbejder CHK med synsvanskeligheder?

Hos CHK Sønderborg arbejder synskonsulenterne med:

 • Synsvanskeligheder og lysfølsomhed
 • Ansøgning, tilskud og afprøvning af synshjælpemidler (fx briller og kontaktlinser)
 • Reparation af synshjælpemidler, som er bevilget af CHK
 • Ansøgning om svagsyns- og specialoptik samt øjenproteser (fx lupbriller, kikkertbriller, prismebriller og filterbriller)
 • ADL (Almindelig Daglig Levevis)
 • Orientering og Mobility
Hvordan arbejder CHK med kommunikationsvanskeligheder?

Medarbejderne på IKT-området hjælper dig, der ikke kan læse, skrive, tale og/eller udtrykke sig på almindelig vis, men som har behov for særlige informationsteknologiske kommunikationshjælpemidler.

Hos CHK Sønderborg arbejder IKT-konsulenterne (Informations- og kommunikationsteknologi) inden for områderne:

 • Tale (hjælpemidler kan fx være en app, der kan læse tekst op, billedbaserede kommunikationsprogrammer med taleunderstøttelse eller ”talemaskiner”, stemmeforstærkere eller stemmevibrator)
 • Syn (hjælpemidler kan fx være forstørrelse, ændring af farver eller kontrast, oplæsning af tekst eller diktering af SMS og e-mail)
 • Kognition eller nedsat struktureringsevne (hjælpemidler kan fx være brug af kalender, påmindelser og alarm eller farvekodning af påmindelser og aftaler)
 • Alternativ betjening (hjælpemidler kan fx være skærmtastaturer eller tastaturer med specielle taster, særlig computermus eller en øjenstyret mus, særlige 0/1-kontakter til hånd-, hoved- eller fodbetjening af fx TV, lys, døråbner, mobiltelefon eller plejeseng)
 • Læse-/skrivestøtte til ordblinde (hjælpemidler kan fx være oplæsning af tekst, indtaling af SMS og e-mail eller læse/skrivestøtte-programmer)
 • Kompenserende kommunikationshjælpemidler (hjælpemidler kan fx være apps, der kan læse skrevet tekst op, billedbaserede kommunikationsprogrammer med understøttende tale eller øjenstyrede computere)
Kan jeg få betalt min transport ud til CHK?

I nogle tilfælde har du mulighed for at få udbetalt befordringsgodtgørelse, når du kommer til undervisning eller har en aftale omkring hjælpemidler på CHK.

Du kan kontakte CHKs administrative medarbejder, hvis du har spørgsmål til, om du kan få udbetalt befordringsgodtgørelse. Vores administrative medarbejder har telefontid alle hverdage kl. 13.00 - 14.00 på tlf. 88 72 74 83.