logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Forebyggende og sundhedsfremmende indsatser til børn

Vi arbejder med fokusområder. Læs om sprog- og læseudvikling, sprogvurdering samt forældrecoaching.
Opdateret 03.03.2021

Sprog- og læseudvikling

I Sønderborg har vi fokus på børns sproglige udvikling - vi arbejder målrettet på at gøre børnene til gode læsere - så vi giver vores unge de bedste forudsætning for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Derfor er der i såvel dagpleje, dagtilbud som skole besluttet en særlig indsats som kombineres med landsdækkende tiltag.

ok

Sprogpjecen - inspiration til dig og dit barn om sprog

I har som forældre den vigtigste rolle i forhold til at udvikle jeres barns sprog - men kommunen vil gerne støtte op om jeres arbejde. Derfor har vi udarbejdet et inspirationsmateriale, som vi kalder Sprogpjecen for aldersgrupperne 0-3 år og 3-6 år.

Find alle sprogpjecerne i dokumentboksen nederst på siden. Sprogpjecerne kan du finde på ialt 9 sprog foruden dansk.

Handleplan for sprog og læring 0-18 år

I udarbejdelsen af handleplanen har vi haft fokus på sammenhæng i indsatsen for at fremme børn og unges sprog- og læsefærdigheder gennem en målrettet og sammenhængende indsats i sundhedsplejen, dagtilbud, skole/SFO og ungdomsuddannelse. Denne indsats er vigtig, for at give alle børn og unge de bedste vilkår for deres sproglige og skriftsproglige udvikling fra de er 0 til 18 år.

Handleplanen er udformet som en hjemmeside, der fungerer som:

  • et praktisk redskab for fagpersonalt i kommunens dagtilbud og skoler
  • inspiration til forældre, der gerne vil støtte deres børn i en sund udvikling inden for sprog og læsning.

Gå til: Handleplan for sprog og læsning 0-18 år

Trivselsvurdering

I Sønderborg Kommune følger og understøtter vi alle børns trivsel og udvikling for at skabe helhed og sammenhæng. Vi har en fælles handlestrategi - Børneparaplyen.

Som en del af indsatsen trivselsvurderes alle børn i alderen 0-6 år. Vi har fokus på sundhed, læring og trivsel og arbejder målrettet, systematisk og tværfagligt med at styrke barnets trivsel ved at sætte ind på et tidligt tidspunkt, når et barn er udfordret.

Notat: Trivselsvurdering

Til dokumentation af de pædagogiske tiltag og indsatser i anvendes IT-platformen Hjernen og Hjertet. Hjernen og Hjertet er en digital platform, der samler pædagogiske redskaber og dokumentation samt de redskaber, som inviterer til et forældresamarbejde omkring barnets og børnegruppens trivsel, udvikling og læring.

  • Sprogvurdering
  • Trivselsvurdering
  • Dialogvurdering

Yderligere viden om Hjernen og Hjertet og trivselsvurdering får du ved at klikke på linket til folderen 'Indsatser i dagtilbud-hjernen og hjertet' eller ved at spørge den daglige pædagogiske leder i dit barns institution.