logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Har du mistanke om overgreb?

Har du mistanke om misbrug eller overgreb? - så kan du her på siden se, hvad du kan gøre.
Opdateret 25.04.2020

Uanset hvad din bekymring drejer sig om, er det vigtigt, at du tager den alvorligt. Tegnene, der har gjort dig bekymret, kan være udtryk for at barnet er i vanskeligheder og har behov for hjælp. Det er vigtigt, at du reagerer med det samme, så der kan tages hånd om barnets problemer så tidligt som muligt.

Du har pligt til at anmelde din mistanke

Som borger har du pligt til at underrette kommunen, hvis du har mistanke om, at et barn eller en ung under 18 år lever under forhold, der bringer barnets sundhed og udvikling i fare - eksempelvis børn, der udsættes for vold og seksuelle krænkelser eller anden alvorlig omsorgssvigt.

Hvis du er usikker på, om du skal sende en underretning, er du velkommen til at kontakte Børn og Families Modtagelse og få anonym råd og vejledning.

For offentligt ansatte gælder, at de har skærpet underretningspligt.

Hvis du vil vide mere, inden du starter din anmeldelse

så kan du læse mere i Vedhæftede Dokumenter nederst på siden

Du kan starte din anmeldelse (underretning) sådan

  • Du kan blive afklaret på siderne her eller rette en forespørgsel til Modtagelsen - kontaktoplysninger nederst
  • Hvis du mener, at der sker overgreb eller at der er fare for barnet - så skal du i dagtimerne henvende dig til Modtagelsen - i akut opståede situationer uden for kommunens åbningstider skal du henvende dig til Politiet - kontaktoplysninger nederst
  • Du kan også starte din underretning på Borger.dk, som du finder her

Vælger du at underrette, så skal du ikke informere forældrene om din kontakt til Børn, Unge og Familie eller Politiet, da det kan have betydning for barnets sikkerhed samt Politiets mulighed for at sikre evt. beviser. Det er Børn, Unge og Familie, der vurderer hvordan og hvornår forældrene orienteres.