logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Mad- og bevægelsespolitik

Dagtilbudsområde Dybbøl Sundeved vil sætte fokus på mad og bevægelse i den tid, hvor børnene opholder sig i dagplejen eller institutionen.
Opdateret 28.06.2018

Dagtilbudsområde Dybbøl Sundeved ønsker at være med til at skabe sunde rammer. Disse rammer skal være med til at sikre, at børnene får indarbejdet en sundhedsadfærd, som giver de bedste muligheder for en sund og alderssvarende udvikling.

tegning lavet af barn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visionen

Visionen med en mad og bevægelsespolitik for dagtilbudsområdet Dybbøl/Sundeved er at skabe rammer, som fremmer sundhed og trivsel for børnene:
Derfor vil vi at:
 • Mad og bevægelse forbindes med glæde, nydelse og fællesskab
 • Læring, vækst og trivsel er i fokus
 • Børnene får et naturligt forhold til mad og bevægelse
 • Maddannelse* er en del af den pædagogiske praksis

Formål

Formålet med visionen er at skabe et fundament for udvikling, læring og fastholdelse af gode mad- og bevægelsesvaner. 
Hver enkelt afdeling vil udarbejde en handleplan for implementering af mad- og bevægelsespolitikken, hvor afdelingens rammer og aktiviteter skal understøtte børnenes nysgerrighed, bevægelse og maddannelse, således at man sikrer rammer for læring og positiv sundhedsadfærd.
tegning lavet af barn

 

 

 

 

 

 

 

Overordnede mål: 

Gennem en aktiv indsats vil vi arbejde på at:
 • Maden lever op til Sundhedsstyrelsens og Fødevarestyrelsens anbefalinger
 • Skabe gode og trygge rammer med ro og tid til at spise sammen
 • Minimere børnenes sukker indtag generelt 
 • Gøre fysisk aktivitet til en naturlig del af hverdagen
 • Skabe glæde ved bevægelse 
 • Medvirke til trivsel og udvikling af læringspotentialer 
 • Udvikle børnenes kropsbevidsthed og balance
 • Tilstræbe at alle børn er ude minimum 1 time dagligt
 
*Maddannelse kan beskrives som den viden, erfaringer og oplevelser, som børn tilegner sig, når de undersøger fødevarer, tilbereder mad og etablerer/organiserer forskellige måltider, samt den lyst, nysgerrighed og interesse, de får til at spise og nyde mad sammen med andre.
 
Læs mere om Mad- og Bevægelsespolitikken i "Vedhæftede dokumenter"
tegning lavet af barn