logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Olietanke

Har du eller din virksomhed en olietank, eller tænker du på at anskaffe en olietank? - så er der en række regler du skal kende!

Selvbetjening

Olietank

Hvis du skal etablere en nye olietank til fyringsgasolie eller afmelde din olietank, skal du anmelde det til Sønderborg Kommune.

Opdateret 24.02.2021

Olietanke kan være nedgravede, overjordiske eller placeret inden døre. De findes i mange størrelser og materialer.

Hvad er en villaolietank?

En villaolietank er en olietank, der bruges til opvarmning af privat bolig, og som er mindre end 6.000 liter. I Danmark er alle villaolietanke omfattet af en kollektiv forsikringsordning såfremt at tank og rørsystemer er etableret og drevet lovligt.

Tjek din BBR i forhold til olietanke

Du kan altid finde den nyeste udgave af BBR meddelelsen på www.ois.dk eller på www.bbr.dk. Ingen af disse to steder kræver login.

Hvis dine oplysninger ikke er korrekte, skal du sende de korrekte oplysninger til os. Det er din forpligtigelse, som grundejer, at oplysningerne i BBR er korrekte.

På din BBR meddelelse vil olietanke fremstå som tekniske anlæg, og være beskrevet i starten af din BBR meddelelse.

Opdager du, at der på din BBR-meddelelse er registreret olietanke, der tidligere har været i brug på din matrikel, men ikke er meldt sløjfet til kommunen, fremgår de af BBR. For at få rettet urigtige oplysninger om olietanke på din grund i BBR, skal du fremskaffe dokumentation for, at tanken er fjernet eller afblændet.

Skal du etablerer en ny olietank?

Før du etablerer en ny olietank, bør du overveje om du i stedet for vil konvertere til en anden opvarmingskilde. Du kan holde øje med, hvornår du kan søge tilskud i 2021 på sparenergi.dk.

Skal du have en ny olietank til fyringsgasolie, skal du anmelde denne til Sønderborg Kommune 14 dage inden du sætter den nye olietank op.

Du kan anmelde ved at benytte Sønderborg Kommunes selvbetjeningsmuligheder øverst på siden. Du kan enten ansøge via en digital NemID løsning eller et pdf-skema, som skal udfyldes og sendes. Sammen med anmeldelsen skal du indsende en tegning, som viser, hvor tanken er placeret samt en tankattest på den nye tank.

Vigtigt før du etablerer ny olietank

Vær opmærksom på at kun en sagkyndig, som har tegnet en erhvervs- og produktansvarsforsikring må tilslutte olietanke og olieledninger.

Når du køber en ny olietank, skal du sikre dig, at leverandøren udleverer en tankattest. Attesten er en garanti for, at din olietank er typegodkendt til at opbevare fyringsolie.

Du skal, når du etablerer en ny olietank, være opmærksom på, at kravene fra olietanksbekendtgørelsen overholdes.

Link: Olietanksbekendtgørelsen

Skal du flytte din olietank?

Nedgravede olietanke må ikke flyttes.

Overjordiske olietanke må gerne flyttes. Det skal dog anmeldes til kommunen, da nedtagningen kan betragtes som en sløjfning, og opstilling et nyt sted kan betragtes som en ny etablering.

En overjordisk tank må kun flyttes, hvis tanken er forsynet med det oprindelige mærkeskilt og tankattesten medfølger.

Hvordan finder jeg ud af, hvor gammel min tank er?

 1. Du kan kigge på selve tanken, om der sidder et mærkeskilt med flere oplysninger om tanken. På dette mærkeskilt vil fabrikationsåret fremgå. Mærkeskiltet/pladen sidder typisk oven på tanken ved påfyldningsrøret.
 2. Har du stadig tankattesten på olietanken, vil fabrikationsåret også fremgå af denne.
 3. Har du hverken mærkeskiltet på olietanken eller en tankattest, er det muligt at Sønderborg Kommune ligger inde med disse oplysninger og de vil I så fald være registreret i BBR. Ellers er du velkommen til at kontakte Byg & Bolig på 88 72 40 82 eller byg-bolig@sonderborg.dk.

Vær opmærksom på at olietanke, hvis fabrikations år ikke kendes eller kan fastlægges, skulle have været sløjfet senest den 31. august 2008.

Skal din olietank sløjfes?

Er din tank ikke længere i brug skal tanken tages ud af brug og sløjfes. Dette skal du anmelde til Sønderborg Kommune senest fire uger efter sløjfning.

Sløjfning

Ved sløjfning forstås, at tanken tømmes for restindhold og enten fjernes helt fra ejendommen eller tømmes for restindhold og afblændes.

Afblænding

Ved afblænding tømmes tanken for restindhold, påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres, og tanken afproppes, så der ikke kan fyldes olie på igen. Sønderborg Kommune anbefaler, at arbejdet udføres af et firma eller af en med erfaring på området. Det kan være et specialfirma eller fx en VVS-installatør, en autoriseret kloakmester eller et entreprenørfirma. Som tankejer er det dit ansvar at sikre, at sløjfningen sker efter reglerne.

Sløjfningsterminer

Din olietank skal også sløjfes, hvis den har overskredet sløjfningsterminerne:

Alle olietanke under 6.000 liter (villaolietanke) til opbevaring af olieprodukter er omfattet af sløjfningsterminerne. Olietankene skal sløjfes inden sløjfningsterminen for at forebygge eventuelle uheld og derved forurening. For de større olietanke på 6.000 liter og derover, fra 1970 eller senere, er der ingen sløjfningsterminer. Til gengæld er der krav om egenkontrol.

Link: Miljøstyrelsens sløjfningsterminer

Retningslinjer for hvordan du sløjfer din olietank

 • Tanken tømmes for restindhold og bundsuges.
 • Restindhold bortskaffes som farligt affald.
 • Det er ikke et lovkrav, at nedgravede tanke opgraves.
 • Sløjfningen skal skriftligt meddeleles til Sønderborg Kommune på anmeldelse af tank, via anmeldelse i www.bygogmiljo.dk eller via mail til byg-bolig@sonderborg.dk med tydelig adresse på, hvor tanken er placeret.
 • Husk at meddele kommunen, hvordan din ejendom fremover opvarmes. Dette kan gøres både på Sønderborg Kommunes skema til anmeldelse af tank eller via den digitale løsning "Anmeldelse af tank", som kræver NemID login.
 • Hvis du konstaterer utætheder i olietanken eller olielugt på jorden, når du sløjfer tanken, skal du omgående kontakte Sønderborg Kommune på 88 72 40 84.

Sådan afblændes din olietank:

 • Hvis olietanken afblændes, skal påfyldningsstuds- og udluftningsrør afmonteres og påfyldningsstuds skal tilproppes. Dette således, at der ikke kan ske påfyldning af olie igen.
 • Hvis olietanken ligger placeret i en indkørsel eller et sted med tung færdsel, anbefaler Sønderborg Kommune, at olietanken fyldes med sand således, at den sikres mod sammenstyrtning. Dette er dog ikke et lovkrav.

Skal du skifte opvarmningsform?

 • Skifter du opvarmningsform, skal dette indberettes til Sønderborg Kommune, således at de rigtige oplysninger fremgår i BBR (Bygnings- og Boligregisteret). Find Sønderborg Kommunes skema til anmeldelse af tank eller på www.bygogmiljoe.dk
 • Har du et oliefyr eller pillefyr i drift, er der for øjeblikket mulighed for at søge støtte til konvertering til varmepumpe. Se www.sparenergi.dk/tilskud.