logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom

Hvis din nære slægtning eller ven med et handicap eller en alvorlig sygdom har behov for pasning i eget hjem, kan du søge kommunen om pasningsorlov i op til seks måneder.

Selvbetjening

Søg om pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom

Har du tilknytning til arbejdsmarkedet, kan du blive ansat af kommunen i op til seks måneder til at passe en nærtstående med handicap eller en alvorlig sygdom.

Opdateret 15.01.2020

Hvad giver pasningsorlov mig ret til?

Pasningsorloven gør det muligt at ansætte en nærtstående på arbejdsmarkedet til at varetage pasnings- og omsorgsopgaver for et menneske med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig - herunder uhelbredelig - sygdom.

En forudsætning for ansættelse til pasning i hjemmet er, at alternativet er et døgnophold uden for hjemmet, eller at pasningen svarer til et fuldtidsarbejde.

Hvem kan modtage pasning?

Målgruppen for Servicelovens §118 omfatter:

 • Børn, voksne og ældre med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
 • Personer med kronisk eller langvarig sygdom. Ved langvarig forstås et år eller mere.
 • Personer med uhelbredelig, alvorlig sygdom. For eksempel tilfælde, hvor der ydes livsforlængende behandling. Bestemmelsen er således også målrettet for eksempel personer med cancer, alvorlige hjertelidelser med videre, men ikke døende. Døende med terminalerklæring er derimod omfattet af §119. Grænsen mellem §118 og §119 skal vurderes af en læge.

Hvem kan varetage pasningen?

Den person, der skal varetage pasningen, kan være en:

 • ægtefælle
 • samlever
 • barn
 • forældre
 • andre med meget tæt relation.

Personen kan være:

 • lønmodtager
 • selvstændig erhvervsdrivende
 • dagpengemodtager
 • kontanthjælpsmodtager.

Kravet om tilknytning til arbejdsmarkedet skal være anset for opfyldt.

Hvad er lønnen?

Lønnen udgør kr. 23.573,- pr. måned.

Kan pasningen opdeles i kortere perioder?

Ja, efter gensidig aftale kan pasningen deles op i kortere perioder af ned til en måneds varighed.

Efter aftale med den arbejdsgiver, der giver orlov, kan ansættelsen opdeles i mindre dele end hele måneder. Ansættelsen kan også deles af flere personer.

Du skal gøre os opmærksomme på dit ønske om at opdele pasningen på forhånd ved ansættelsen.

Hvor langt tid kan en person ansættes til pasning?

Du kan ansættes i op til seks måneder. Perioden kan forlænges med indtil tre måneder ved særlige forhold.

Lønmodtageres ret til orlov

Lønmodtagere har ret til orlov i forbindelse med pasningen efter reglerne i lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager, hvis lønmodtageren ikke har ret til orloven efter andre regler/overenskomster.