logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Sagsbehandlingstider for børnehandicapområdet

Du kan her se den typiske sagsbehandlingstid for sager/ansøgninger, der skal behandles.
Opdateret 16.01.2020

I tabellen herunder kan du se samtlige områder og vores tilsvarende sagsbehandlingstider.

Område

Svarfrist

Serviceloven

Vejledning og rådgivning

op til 6 uger

§ 11

Nødvendige merudgifter til børn

op til 10 uger

§ 41

Tabt arbejdsfortjeneste

op til 10 uger

§ 42

Særlige sociale ydelser

op til 10 uger

§ 43

Personlig hjælp, pleje og vedligeholdelsestræning

op til 10 uger

§ 44

Ledsagelse til unge 16-18 år, op til 15 timer pr. måned

op til 10 uger

§ 45

Genvurdering af §§ 41, 43, 44,45 § 50 og § 52 op til 4 uger fra tidspunktet klagen er modtaget i forvaltningen 

Genvurdering af § 42 op til 2 uger fra tidspunktet klagen er modtaget i forvaltningen

   

Sagsbehandling af børnefaglig undersøgelse, handleplan og foranstaltninger

op til 4 måneder

§§ 50, 140 og 52

Område

Svarfrist

Folkeskoleloven

Specialpædagogisk friplads

op til 2 måneder

§ 50

Specialpædagogisk bistand til børn, der ikke er begyndt i skole

op til 1½ måned

BEK nr. 356

Område

Svarfrist

Dagtilbudsloven

Specialpædagogisk friplads

op til 2 måneder

§ 43