logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Sagsbehandlingstider for børnehandicapområdet

Du kan her se den typiske sagsbehandlingstid for sager/ansøgninger, der skal behandles.
Opdateret 13.08.2019

 

Område

Lov om social service

Svarfrist

Vejledning og rådgivning

§ 11

op til 6 uger

Nødvendige merudgifter til børn

§ 41

op til 10 uger

Tabt arbejdsfortjeneste

§ 42

op til 10 uger

Særlige sociale ydelser

§ 43

op til 10 uger

Personlig hjælp, pleje og vedligeholdelsestræning

§ 44

op til 10 uger

Ledsagelse til unge 16-18 år, op til 15 timer pr. måned

§ 45

op til 10 uger

Genvurdering af §§ 41, 43, 44,45 § 50 og § 52 op til 4 uger fra tidspunktet klagen er modtaget i forvaltningen 

Genvurdering af § 42 op til 2 uger fra tidspunktet klagen er modtaget i forvaltningen

   

Sagsbehandling af børnefaglig undersøgelse, handleplan og foranstaltninger

§§ 50, 140 og 52

op til 4 måneder

Område

Folkeskoleloven

Svarfrist

Specialpædagogisk friplads

§ 50

op til 2 måneder

Specialpædagogisk bistand til børn, der ikke er begyndt i skole

BEK nr. 356

op til 1½ måned

Område

Dagtilbudsloven

Svarfrist

Specialpædagogisk friplads

§ 43

op til 2 måneder

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.