logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Søg miljø- og byggetilladelse i Byg & Miljø

Skal du bygge nyt, bygge til, bygge om eller søge miljøgodkendelse, så hjælper Byg & Miljø dig med din miljø- og byggeansøgning.

Selvbetjening

Ansøg digitalt via Byg & Miljø

Via Byg & Miljø skal du søge om byggeri af hus, rækkehus, etagebolig, erhvervsbyggeri, udestue, garage, carport, sommerhus, søge om landzonetilladelse samt midlertidige aktiviteter støj, støv og vibrationer m.m.

Byggeansøgningerne er digitale og du skal logge ind med NemID. Byggesagsbehandlingen kan tage op til 14 uger.

Midlertidige aktiviteter som støj, støv og vibrationer

Senest 14 dage inden du begynder at sandblæse, nedrive bygninger m.v., skal du anmelde støj, støv og vibrationer i den periode arbejdet forløber.

Opdateret 21.10.2021

Byg & Miljø er et landsdækkende ansøgningssystem, hvor du blandt andet kan:

 • Lave en byggeansøgning på huse, sommerhuse, udestuer og garager
 • Søge om erhvervsbyggeri
 • Søge om nedrivning af eksisterende bygninger
 • Søge om etablering af jordvarmeanlæg, spildevandsanlæg, olietank og indvindingsanlæg

Start din ansøgning eller læs vejledningen til indsendelse af supplerende oplysninger (pdf)

Vi opkræver ikke byggesagsgebyrer.

Se også, om en byggetilladelse er nødvendig

Hvor kan jeg få hjælp til min byggesag?

Få hjælp til byggesager i Kvik-Caféen til fx:

 • sager oprettet i Byg & Miljø 

 • byggesager (husk NEM-id og tegninger af det ønskede projekt, for at tilgå Byg & Miljø)

 • skift af varmekilde

 • at opdatere BBR

 • sløjfning af olietank

 • spørgsmål omkring spildevand

 • information om lokalplaner

Hvor kan jeg se mine byggesager?

Du kan finde din byggesag i byggesagsarkivet:

 1. Åbn www.borger.dk
 2. Log på med NEM ID
 3. Åbn ’Min Side’ og 'Bolig'
 4. Tryk på ’Ejendomsadressen’, der åbner sig under 'Bolig'
 5. Dialogboksen ’Byggesager – WebLager’ åbner
 6. Du ser nu de tilgængelige byggesager i pdf

Vi har scannet byggesagerne i en A og B -sag. 

 • A-sag indeholder tilladelsen og tegninger på sagen.
 • B-sag indeholder øvrige oplysninger og kan kræve aktindsigt, hvis der er personfølsomme oplysninger.
Hvor klager jeg over min byggesag?

Din klage skal indsendes til:

Nævnenes Hus
Byg@naevneneshus.dk

Du kan kun klage over retslige spørgsmål.