logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Start- og udviklingspuljen

Sønderborg Kommune ønsker at være med til at fremme foreningslivet med muligheder for at søge tilskud og puljer.

Selvbetjening

Søg om tilskud

I start- og udviklingspuljen kan du søge om tilskud til:

Nye foreninger med folkeoplysende formål

Udviklingsarbejde

... Læs mere

Opdateret 08.03.2021

Nye foreninger med folkeoplysende formål kan søge om tilskud til fx udviklingsarbejde, enkeltstående projekter, amatørkulturelle aktiviteter m.m.

Folkeoplysningsudvalget fordeler årligt en ”Start- og Udviklingspulje” til godkendte folkeoplysende foreninger med hjemsted i Sønderborg Kommune.

Fra ”Start- og Udviklingspuljen” ydes der tilskud til to formål:

  • Nye foreninger med folkeoplysende formål.
  • Udviklingsarbejde, enkeltstående projekter, amatørkulturelle aktiviteter, folkeoplysende tilbud til børn og unge, som ikke tiltrækkes af øvrige tilbud, samlingssteder med folkeoplysning som hovedformål og virksomhed af tværgående karakter. Tilskuddet kan kun gives til allerede godkendte foreninger og er tænkt som hjælp til selvhjælp i forbindelse med nye tiltag og initiativer, og er således ikke til driftsudvidelse af eksisterende aktiviteter.

Ansøgninger kan imødekommes helt eller delvist efter Folkeoplysningsudvalgets beslutning. Folkeoplysningsudvalget kan afsætte en del af puljen til fremme af specielle aktivitetstyper.

Afdeling Kultur og Fritid kan administrativt bevilge tilskud på op til kr. 5.000 til den enkelte forening, dog maximalt ialt kr. 40.000 på årsbasis. Ofte vil et tilskud, bevilget som start- og udviklingstilskud, det efterfølgende år være givet som tilskud fra Sønderborg-Ordningen.

Tilskud kan alene anvendes til det ansøgte og bevilgede formål. Der skal derfor indsendes et tilbagemeldingsskema, samt kopier af eventuelle relevante bilag.

Ansøgninger behandles løbende. Ansøgninger sendes til Folkeoplysningsudvalget. Søg tilskud fra Start- og udviklingspuljen

  •  
  •  
  •  
  •