logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Tilskud til kulturelle arrangementer

Her finder du råd og vejledning om at søge tilskud til kulturelle arrangementer.
Opdateret 01.07.2021

Tilskud til kulturelle arrangementer 

Går du eller din forening og brygger på et offentligt event eller arrangement, og mangler I midlerne til at realisere det, så kan der være hjælp at hente i Sønderborg Kommune.

Ansøgninger til kommunale tilskudspuljer sendes til afdelingen Kultur, Event, Idræt & Fritid. Alle der får bevilget tilskud fra Sønderborg Kommune skal oprette arrangementet på www.sonderborg.dk og desuden benytte Sønderborg Kommunes logo i markedsføringen.

Hvad lægges der vægt på i ansøgningen?

Ved prioriteringen af ansøgninger vil der blive lagt vægt på:

  • I hvilken grad ansøger kan påvise medfinansiering ved fx entréindtægter, samarbejdspartnere, sponsorater og tilskud fra andre puljer og fonde.
  • I hvilken grad kulturoplevelsen vurderes at være attraktiv og tilgængelig for publikum i hele Sønderborg Kommune.
  • At der ved tilbagevendende arrangementer sker udvikling og fornyelse af arrangementet fra år til år.
  • I hvilken grad projektet understøtter Sønderborg Kommunes KulturKompas og dets mål, målgrupper og temaer.

Mål for 2025:

  • Et godt sted at leve
  • Stærkt kulturmiljø på tværs
  • Hot spot for børn og unge

Politisk valgte event-temaer for årene 2018-2020:

  • 2018: Historie – afslutning af 1. verdenskrig
  • 2019: Bæredygtighed / gastronomi
  • 2020: 100-året for genforeningen & ProjectZero (50 pct. CO2-reduktion)

Sønderborg Kommunes puljer til offentlige arrangementer

Her finder du Sønderborg Kommunes liste over puljer med tilskud til kulturelle arrangementer.

Pulje med frie midler under ”Fælles Sønderjyske Anliggender”

Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg ønsker at understøtte og styrke den kulturelle udvikling på tværs af de sønderjyske kommuner.

Derfor er der etableret en pulje, som skal tilgodese denne indsats.

Puljen kan søges af alle kulturforeninger og -institutioner beliggende i eller med særlig relation til Sønderjylland.

Næste ansøgningsfrist er 1. august 2021.

Det er Tønder Kommune, der administrerer puljen.

Fonde og legater, der administreres af Sønderborg Kommune

Fundraising via Sønderborg Kommunes samarbejde med Fonde.dk

Sønderborg Kommune har indgået abonnement med Fonde.dk, som er et online værktøj, der støtter arbejdet med fundraising for mange målgrupper. Hjemmesiden indeholder bl.a. Danmarks største online fondsdatabase med over 2.000 fonde, puljer og EU-programmer samt forskellige værktøjer, nyheder og events relateret til fundraising.

Foreninger og kulturaktører kan få adgang til databasen ved kontakt til Sønderborg Kommunes fundraising-ansvarlige Jes Schwartz-Hansen:

Mobil: 27 90 38 19
E-mail: jesw@sonderborg.dk

Udbetaling af tilskud

Tilskud gives enten som kontant tilskud eller som underskudsgaranti. Kontante tilskud kan udbetales forud for arrangementet. Underskudsgaranti udbetales efter arrangementet har fundet sted og under forudsætning af, at arrangementet kan dokumentere et underskud.

Tilskud udbetales til den NEM-konto, der er tilknyttet det CVR/CPR-nummer, som ansøger har oplyst.

Ansøgeren er selv forpligtet til at sikre, at tilskuddet udbetales i indeværende regnskabsår. For at tilskuddet kan udbetales, skal ansøgeren kontakte Kultur, Event, Idræt & Fritid i Sønderborg Kommune senest den 15. december. Sker dette ikke bortfalder tilskuddet.