logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Tilsyn

Her kan du læse mere om regler for tilskudsordninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år – idræt, spejdere og lignende.

Selvbetjening

Søg lokaletilskud

Du har mulighed for at søge tilskud til egne eller lejede lokaler til foreningsaktiviteter.

Tilskuddet bliver tildelt efter gældende... Læs mere

Opdateret 08.03.2021

Tilsyn med folkeoplysende foreninger

Folketinget har i december 2016 vedtaget en ændring af Folkeoplysningsloven således, at kommunerne nu skal føre et skærpet tilsyn med, om foreninger, der modtager tilskud og/eller låner lokaler efter loven, anvender tilskud eller lokalerne efter hensigten.

Formålet med lovændringen er at sikre, at der ikke bliver ydet tilskud og/eller lånt lokaler ud til foreninger, der ikke overholder grundlæggende menneske- og frihedsrettigheder eller underminerer demokratiet.

Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme har i 2018 godkendt et sæt administrative regler, der danner udgangspunkt for de overordnede principper for kommunens tilsyn med folkeoplysende foreninger.

Forvaltningen har på baggrund af disse principper udarbejdet et katalog med tilsynstyper.

En række af disse tilsynstyper giver sig selv, idet de er udtryk for almindelige rutiner i forhold til fx  godkendelse af nye foreninger, rådgivning og vejledning af foreninger og informations- og temamøder o.l.

Som noget nyt vil forvaltningen fremover tage initiativ til en række interessebesøg hos udvalgte foreninger.

Formålet med et interessebesøg er, at forvaltningen i dialog med foreningen kigger på, hvordan foreningen fungerer (bestyrelse, vedtægt, medlemsdemokrati, økonomi mm.) og hvordan den trives (medlemsrekruttering, rekruttering af bestyrelsesmedlemmer o.l.), ligesom dialogen er en mulighed for foreningen til at spørge ind til tilskudsregler, behandling af ansøgninger ol.