logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Væresteder

Liste over væresteder.

Selvbetjening

Aktivitets- og samværstilbud

Du kan få tilbud om aktivitets- og samværstilbud, hvis din funktionsevne er betydelig nedsat eller du har særlige sociale problemer.

Tilbuddet betyder, at du kan opretholde eller forbedre dine personlige færdigheder og øge din livskvalitet og personlige udvikling.

De enkelte tilbud er tilrettelagt sådan, at de dækker bestemte behov for forskellige målgrupper. I tilbuddene kan der være behov for aktiverende støtte, såsom træning i dagligdags funktioner, undervisning, sprogstimulation og lystbetonede aktiviteter. Der findes tilbud med visitation, som kræver ansøgning samt åbne tilbud uden forudgående visitation.

Opdateret 04.03.2020

Værestederne i Sønderborg Kommune er for borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter Serviceloven § 104.

Du kan se, hvor de forskellige væresteder ligger på kortet. Du kan trykke på "nålene" på kortet og få flere informationer om værestederne.