logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Væresteder

Liste over væresteder.

Selvbetjening

Aktivitets- og samværstilbud

Du kan få tilbud om aktivitets- og samværstilbud, hvis din funktionsevne er betydelig nedsat eller du har særlige sociale problemer.

Tilbuddet betyder, at du kan opretholde eller forbedre dine personlige færdigheder og øge din livskvalitet og personlige udvikling.

De enkelte tilbud er tilrettelagt sådan, at de dækker bestemte behov for forskellige målgrupper. I tilbuddene kan der være behov for aktiverende støtte, såsom træning i dagligdags funktioner, undervisning, sprogstimulation og lystbetonede aktiviteter. Der findes tilbud med visitation, som kræver ansøgning samt åbne tilbud uden forudgående visitation.

Telefontid kl. 08.00-09.00 og kl. 13.00-14.00.

Opdateret 21.01.2020

Værestederne i Sønderborg Kommune er for borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter Serviceloven § 104.

Se det enkelte værested ved vælge i listen.

Café Vendepunktet (tilbud under socialpsykiatrien) Kettingvej 24
6440 Augustenborg
27 90 45 74
irln@sonderborg.dk
Hjemmeside:
Værestedet 12'eren (tilbud til handicappede) Sundquistgade 12
6400 Sønderborg
74 43 47 00
tter@sonderborg.dk
Hjemmeside:
Værestedet Gråsten (tilbud under socialpsykiatrien) Slotsgade 11
6300 Gråsten
27 90 45 75
irln@sonderborg.dk
Hjemmeside:
Værestedet Nordborg (tilbud under socialpsykiatrien) Langesø Gården 1
6430 Nordborg
27 90 45 72
irln@sonderborg.dk
Hjemmeside:
Værestedet Sønderborg (tilbud under socialpsykiatrien) Højvang 10
6400 Sønderborg
27 90 45 73
irln@sonderborg.dk
Hjemmeside: