logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Partnerskaber og virksomhedssamarbejde

Virksomheder i Sønderborg Kommune samarbejder systematisk via partnerskabsaftaler med jobcenteret om at få ledige i job.
Opdateret 25.04.2018

Jobcenter Sønderborg arbejder på at udbygge samarbejdet med virksomhederne i Sønderborg Kommune. Et vigtig led i dette arbejde er partnerskabsaftalerne.
 

Fordelene ved en partnerskabsaftale er:

 • nye medarbejdere med nye kræfter

 • fast kontaktperson hos Jobcenter Sønderborg

 • mulighed for at få del i tilskudsordningerne

 • gratis rådgivning omkring nyansættelser

 • muligheden for at påtage sig et socialt ansvar

 


 •  

Formålet med partnerskabsaftalen mellem en virksomhed og Jobcenter Sønderborg er at udvikle og fastholde et struktureret og gensidigt forpligtende samarbejde omkring rekruttering og fastholdelse af medarbejdere samt opkvalificering og afklaring af ledige, der ikke ved egen hjælp kan opnå beskæftigelse på normale løn- og arbejdsvilkår. 

 

Partnerskabsaftalen indeholder spillereglerne for samarbejdet mellem virksomheden og Jobcenter Sønderborg.

F.eks.:  

 • tidlig indsats og fastholdelse af medarbejdere

 • rekruttering af medarbejdere

 • opkvalificering og uddannelse

 • tilskudsordninger

 • job på særlige vilkår

 • virksomhedspraktik


Den virksomhed, der indgår en partnerskabsaftale med Jobcenter Sønderborg, viser såvel indadtil i virksomheden som over for omverdenen, at den er parat til at påtage sig et socialt ansvar, idet al forskning viser, at virksomhedsnær aktivering, er det bedste redskab til at hjælpe ledige i ordinært arbejde. Det er af uvurderlig betydning for de mennesker, der på denne måde opnår en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet.