logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til ændring af Kallemoos Bæk på matr. nr. 7000a Helved, Notmark

Opdateret 17.07.2020

Sønderborg Kommune har modtaget en intern ansøgning vedrørende anlæggelse af en cykelsti på Midtals. Projektet bevirker en ændring af tilstanden af et beskyttet vandløb på matr. nr. 7000a Helved, Notmark. Afgørelsen kan påklages til og med den 14. august 2020.