logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Endelig vedtagelse af lokalplan for Påkjær Vænge i Nybøl

Opdateret 25.04.2018

Sønderborg Byråd har den 11. september 2013 vedtaget lokalplan nr. 4 .2-2 for Påkjær Vænge, Nybøl endeligt.

Formålet med lokalplanen er at omdanne området til parcelhusgrunde i stedet for tæt lav bebyggelse, som der tillades i den tidligere lokalplan.

Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan, må der ikke retlig eller faktisk etableres forhold, der er i strid med planens bestemmelser, med mindre dispensation meddeles.