logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Forudgående høring i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse til IE-husdyrbruget på Langager 2, 6430 Nordborg

Opdateret 18.10.2019

Sønderborg kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse på ejendommen Langager 2, 6430 Nordborg.

Der er ansøgt om miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16 a stk. 2. Husdyrbruget består af en konventionel slagtesvineproduktion med en revurderet miljøgodkendelse fra 2014. Den nuværende tilladte husdyrproduktion på ejendommen er 8.866 slagtesvin.
Ansøgningen er indsendt for at få godkendelse til at kunne producere efter de nye fleksible regler, hvor produktionsarealerne godkendes. Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer.
 

Sønderborg Kommune er godkendelsesmyndighed.

Ansøgningen om udvidelse af husdyrbruget er omfattet af en procedure om miljøkonsekvensvurdering, jf. § 16 a i Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. Formålet med annoncering af ansøgningen er at inddrage offentligheden allerede, når landbruget søger om miljøgodkendelse. Herved får alle mulighed for at komme med ideer til hvilke forhold, der ønskes behandlet ved udarbejdelse af miljøgodkendelsen.
Kommentere ansøgningsmaterialet
Sønderborg Kommune gør opmærksom på, at enhver har ret til at:
• Se ansøgningsmaterialet
• Kommentere ansøgningsmaterialet
• Anmode om at få tilsendt en kopi af udkast til miljøgodkendelse
• Kommentere udkastet indenfor en frist på to uger efter det er modtaget

Ansøgningsmaterialet kan fås ved henvendelse til Sønderborg Kommune, Erhverv & Affald, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg.

Eventuelle bemærkninger og/ eller spørgsmål til ansøgningen skal være kommunen i hænde senest 08-11-2019 kl. 15:00

Henvendelse i sagen kan ske til:
Sagsbehandler Ann-Kathrin Tessin
Erhverv & Affald
Sønderborg Kommune
Tlf. nr.: 88 72 56 13
E- mail: antn@sonderborg.dk