logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Helge Bruhn A/S - Afgørelse om dispensation fra bestemmelse i maskinværkstedsbekendtgørelsen

Opdateret 03.09.2018

Sønderborg Kommune har den 3. september 2018 meddelt afgørelse om dispensation fra § 21 i maskinværkstedsbekendtgørelsen til Helge Bruhn A/S, Ellegårdvej 13. 6400 Sønderborg. Afgørelsen giver virksomheden lov til fortsat at benytte et eksisterende CNC bearbejdningscenter frem til den 31. december 2018 uden at etablere procesudsugning fra anlægget. Herefter nedlægges anlægget. Afgørelsen om dispensation meddeles efter maskinværkstedsbekendtgørelsens § 37.

Klagefristen er til den 1. oktober 2018

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.