logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Ideer og forslag i forbindelse med planlægning og miljøvurdering af Nordals Ferieresort

Opdateret 08.01.2021

I januar 2020 udsendte Sønderborg Kommune ideop­læg i forbindelse med planlægning og miljøvurdering af Nordals Ferieresort. Projektet har i mellemtiden ændret sig på en række parametre, således at det er nødvendigt med en ny idehøring.

Bemærkninger der er indsendt i forbindelse med den forrige idehøring er stadigvæk aktuelle og medtages i den videre udarbejdelse af plangrundlaget på lige fod med de indkomne bemærkninger til dette ideoplæg.

Udviklingsselskabet Nordals Ferieresort P/S planlægger at etablere et ferieresort på Nordals i nærheden af Nordborg.

Sønderborg Kommune har derfor igangsat planlægning af Nordals ferieresort. Projektets formål er at etablere et nyt ferieresort på Nordals af international standard, der kan tiltrække besøgende fra ind- og udlandet til Als, samt styrke kvaliteten i turismeproduktet i dansk kyst- og naturturisme under hensyntagen til naturen og landskabet.

Offentligheden kan komme med forslag, idéer, og bemærkninger til projektet.

  • Er der særlige forhold, der skal behandles i den videre planlægning
  • Er der øvrige emner, som bør belyses i den samlede miljøvurdering og miljøparametre, som er særligt relevante i forhold til forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan, samt realisering af det konkrete projekt

I høringsperioden kan du sende bemærkninger skriftligt til by-landskab@sonderborg.dk eller som brev til Sønderborg Kommune - By & Landskab, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg. Mærk mailen/brevet ”Idehøring Nordals Ferieresort sagsnr. 19/38837”

Frist for indsendelse af bemærkninger eller idéer og forslag er den 22. januar 2021.

Det videre forløb

Den kommende proces omfatter udarbejdelse af et kommuneplantillæg, lokalplan og en samlet miljørapport og væsentlighedsvurdering, jf. habitatbekendtgørelsen.

Et af formålene med dette oplæg er at sikre, at borgere, interesseorganisationer, foreninger, myndigheder og andre interesserede får mulighed for at komme med forslag, idéer og bemærkninger til den forestående planlægning og miljøkonsekvensvurdering.

Når der er udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg, en lokalplan, en samlet miljørapport/miljøkonsekvensrapport, samt en væsentlighedsvurdering, jf. habitatbekendtgørelsen, vil materialet blive offentliggjort i en ny høringsperiode på minimum 8 uger, inden planerne vedtages endeligt.

Bilag

Kort 03 Terrænregulering