logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Idehøring om ændring af anvendelse for et område ved Dybbøl Bygade 58, Sønderborg

Opdateret 17.12.2018

Sønderborg kommune planlægger for at opføre boliger på en grund ved Dybbøl Bygade 58, Sønderborg.

Baggrund

En privat bygherre ønsker at opføre en tæt-lav boligbebyggelse på grunden, der tidligere husede nogle erhvervs-bygninger. Grunden ligger i et område, der planmæssigt er udlagt til offentlige formål, herunder sportsanlæg og grønne områder. Ved ny bebyggelse, hvor anvendelsen ikke er i overensstemmelse med et offentligt formål, kræves kommuneplantillæg samt efterfølgende lokalplan.

Frist for indsendelse af idéer og forslag er den 7. januar 2019

Se hvordan og hvortil du skal sende dine idéer og forslag.