logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse og afgørelse om ikke VVM-pligt for solcelleanlæg

Opdateret 25.04.2018

Sønderborg Kommune har truffet afgørelse om, at opsætning af solcelleanlæg på tag af driftsbygning matr.nr. 36 Nygård, Kegnæs, der ligger på Bredsten 4, 6470 Sydals ikke er VVM-pligtigt.

Der er endvidere givet landzonetilladelse til opsætning af solcelleanlægget, der vil fylde det meste af den sydvendte tagflade ca. 550 m².