logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Landzonetilladelse og dispensation til at grave to søer i Rinkenæs Skov, Gråsten

Opdateret 06.09.2019

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at grave to søer i Buskmose Skov, en del af Gråstenskovene, matr.nr. 1582 Rinkenæs Ejerlav, Rinkenæs, jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.