logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at ændre anvendelse fra institution til lejligheder

Opdateret 10.05.2022

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at ændre anvendelsen fra institution til 4 lejligheder samt et erhvervsareal på ejendommen matr.nr. 187 Notmarkskov, Notmark, der ligger på Svinget 2c – 2g, 6440 Augustenborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af i landzone.