logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af eksisterende bygning

Opdateret 27.06.2022

Sønderborg Kommune giver lovliggørende landzonetilladelse til, som ansøgt, at etablere en café, nye køkkenfaciliteter og reception i en eksisterende bygning på ejendommen matr.nr. 3 Klinting, Ulkebøl, der ligger på Søndre Landevej 156, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af bebyggelse i landzone.