logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til anlæg af vandhul

Opdateret 25.04.2018

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at anlægge en sø på matr.nr. 35 Vibøge Ejerlav, Lysabild. Tilladelsen gives jævnfør § 35 stk. 1 i planloven.