logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til ar anlægge tre vandhuller

Opdateret 24.10.2018

Landzonetilladelse til at anlægge tre temporære vandhuller på matr.nr. 39 og 42 Nørreskov, Egen, jf. § 35, stk. 1. i planloven. Kommunen dispenserer i medfør af § 3 stk. 1, jf. § 65, stk. 3 i Lov om naturbeskyttelse.