logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at etablere en stævnebane for klubben Stella Islandsheste

Opdateret 01.02.2022

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at etablere en ovalbane med periodevist opstillede dommerhuse samt to mindre ridebaner på ejendommen matr.nr. 55 Stenderup, Nybøl, der ligger på Stenderup 36B, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af ubebygget areal i landzone.