logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at etablere et forsinkelsesbassin på ejendommen matr.nr. 141a Nybøl Ejerlav, Nybøl

Opdateret 09.04.2021

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at etablere et forsinkelsesbassin med et projektareal på ca. 6270 m2 på ejendommen matr.nr. 141a Nybøl Ejerlav, Nybøl. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af ubebygget areal i landzone.