logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at etablere overdækning af udendørs lager

Opdateret 15.10.2021

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at etablere overdækning i for af en delvist åben lagerhal på ejendommen matr.nr. 168 Skodsbøl, Broager, der ligger på Nybølnorvej 14, 6310 Broager. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.