logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at etablere overdækning af udendørs lager

Opdateret 15.10.2021

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at etablere overdækning i form af to delvist åbne lagerhaller på ejendommen matr.nr. 180, 212a og 212b Skodsbøl, Broager, der ligger på Nybølnorvej 17, 6310 Broager. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.