logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at etablere solcelleanlæg på ejendommen matr. nr. 290a Asserballe, Asserballe, der ligger på Asserballemark 6, 6440 Augustenborg

Opdateret 28.06.2022

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at etablere solcelleanlæg på staldbygningens tagflade svarende til 310 m2 på ejendommen matr. nr. 290a Asserballe, Asserballe, der ligger på Asserballemark 6, 6440 Augustenborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af bebyggelse i landzone.