logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til genopføre et nyt stuehus og hestestald/udhus

Opdateret 09.07.2020

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre et nyt stuehus og hestestald/udhus på ny placering på ejendommen matr.nr. 112 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 11, 6400 Sønderborg. Jævnfør §35, stk. 1 i planloven.