logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til hestestald på Sundeved Rideklub

Opdateret 25.04.2018

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at opføre en staldbygning på 1.260 m2 på ejendommen matr.nr. 13 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Legbjergvej 7B, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.

Der dispenseres samtidig fra Lokalplan 24.2, § 6, stk. 2 med hensyn til overskridelse af byggefelt.