logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opføre en garage

Opdateret 05.05.2021

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre en garage på 80 m² inkl. overdækning på ejendommen matr.nr. 16 Stevning, Svenstrup, der ligger på Skolevænget 23, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.