logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opføre en garage

Opdateret 12.06.2019

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af garage på 23 m². på matr. nr. 91 Lysabild Ejerlav, Lysabild, der ligger på Engmosen 7, 6470 Sydals. Jævnfør § 3, stk. 1 i planloven.