logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opføre en ladebygning

Opdateret 03.02.2021

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre en ladebygning på 150 m² på ejendommen matr.nr. 12 Mjels, Oksbøl, der ligger på Lervandstedvej 1, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.