logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opføre en ny ladebygning

Opdateret 06.01.2021

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre en ladebygning på i alt 470 m² på ejendommen matr.nr. 24 Mjels, Oksbøl, der ligger på Nedervej 28, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.