logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opføre en runddel til heste

Opdateret 07.08.2019

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre en runddel til heste på 154 m2 på ejendommen matr.nr. 418 Elstrup, Egen, der ligger på Holmskovvej 11, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.