logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus

Opdateret 18.03.2020

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at placere modulhus og carport på ejendommen matr.nr. 151 Skelde, Broager, der ligger på Dyntvej 115, 6310 Broager. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse.