logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus

Opdateret 12.05.2020

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre et nyt enfamiliehus på 230 m2 med integreret garage på 60 m2 og en overdækket terrasse på 45 m2 på ejendommen matr.nr. 463 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Lundsgaardsvej 15, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.